Módszereim

Gyakorlatomat meghatározó módszertani eszközök és fogalmak

Munkámat a feltétel nélküli elfogadás szellemében végzem, amely a tanácsadótól a kliens felé irányuló egyfajta nem birtokló bensőségesség és tisztelet. Amikor úgy érezzük, nem kell megfelelnünk semmilyen külső elvárásnak, le tudjuk vetkőzni az önmagunk védelmére épített falakat, és biztonságban érezzük magunkat ahhoz, hogy egyre többet mutassunk meg magunkból és mélyebben megvizsgáljuk saját tapasztalatainkat.

Megoldásközpontú megközelítés

A megoldásfókuszú tanácsadás a probléma természetének, gyökerének vizsgálata helyett a helyzet megoldásához szükséges erőforrások felderítésére fókuszál. Sokszor előfordul, hogy a probléma végtelen elemzése, túlmagyarázása pont azt eredményezi, hogy nem jut energia a megoldások megkeresésére. A hozott problémát, nehézséget ebben a megközelítésben egyfajta kiindulópontként értelmezzük, ami lehetőséget teremt a blokkolt tudás és erőforrások feltárására és aktiválására. Hiszem, hogy mindenki a saját életének legjobb szakértője. Tanácsadóként abban tudok segítséget nyújtani, hogy feltárjuk a probléma megoldásához szükséges, meglevő erőforrásokat és ezeket beépítsük a kliens viselkedési repertoárjába.

Tranzakcióanalízis

Eric Berne kanadai pszichiáter elméletének kiindulópontja az ún. énállapot-modell, amely a személyiségben három részt különít el: a Szülői énállapotot (a szüleinktől és más szülőfiguráktól átvett viselkedések, gondolkodásmód és érzelmek), a Felnőtt énállapotot (az aktuálisan fennálló helyzet megoldását szolgáló viselkedések, gondolatok és érzelmek), valamint a Gyermeki énállapotot (a gyermekkorunkban elsajátított reagálási formák). A tranzakcióanalitikus szemléletben az emberek közti kommunikációt és a belső pszichés folyamatokat (tranzakciókat) az énállapot-modell felhasználásával írjuk le és elemezzük. További fontos fogalmai a játszmák (az emberi kapcsolatokat mérgező kommunikációs formák), a sorskönyv (az egyén tudattalanul meghatározott életcélja), valamint az életpozíció (ahogyan a környezetünket és benne saját helyzetünket értelmezzük).

Kognitív megközelítés

Az embert nem maguk a dolgok, hanem az a mód zavarja meg, ahogyan a dolgokat látja Epiktotész

A kognitív megközelítés alapja az a szemlélet, miszerint az érzelmeket az eseményekről, helyzetről alkotott vélekedés váltja ki. A terápia célja tehát az, hogy segítsen a kliensnek felismerni, majd újraértékelni a kellemetlen érzésekhez kapcsolódó automatikus negatív gondolatokat (ún. kognitív torzításokat). A módszer arra épít, hogy megtanítja a kliensnek, hogy hogyan legyen „önmaga terapeutája”, azaz olyan eszköztárat nyújt, amit a kliens – kellő tudatossággal – a tanácsadás/terápia befejezése után is hatékonyan tud alkalmazni a visszaesés megelőzése érdekében.